W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice
Spotkania rodziców z wychowawcami klas
Autor: Administrator   
Spotkania rodziców z wychowawcami klas odb?d? si? w dniach 14, 15, 16 wrze?nia 2010 roku
14.09.2010r., wtorek
-klasy pierwsze PSP, godzina 1600
-klasy czwarte PSP, godzina 1700
-klasy pierwsze gimnazjum, godzina 1800
15.09.2010r., ?roda
-klasy drugie PSP, godzina 1600
-klasy pi?te PSP, godzina 1700
-klasy drugie gimnazjum, godzina 1800
16.09.2010r., czwartek
-klasy trzecie PSP, godzina 1600
-klasy szóste PSP, godzina 1700
-klasy trzecie gimnazjum, godzina 1800
 
ZAKUP NOWYCH PODR?CZNIKÓW
Autor: Administrator   

W dniach 01.09.2010r. (?roda) i 02.09.2010r. (czwartek) mo?na dokona? zakupu podr?czników i ?wicze? 2
obowi?zuj?cych w roku szkolnym 2010/2011
w godz. 800 – 1600 (segment B, parter)

 
Inauguracja roku szkolnego 2010/2011
Autor: Dyrekcja ZSD   

Inauguracja roku szkolnego 2010/2011
w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie h
odb?dzie si? 01 wrze?nia 2010r. o godz. 900
Uczniowie spotykaj? si? z wychowawcami w klasach o godz.845,
a nast?pnie udaj? si? na akademi?:

  • klasy I – III Szko?y Podstawowej do atrium szko?y
  • klasy IV- VI Szko?y Podstawowej i Gimnazjum do hali sportowej

 

 
Wyprawka szkolna
Autor: Dyrekcja ZSD   

UWAGA RODZICE! Dyrekcja Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie informuje, ?e zgodnie z uchwa?? Rady Ministrów z dnia 28.05.2010r w sprawie szczegó?owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr?czników - „Wyprawka szkolna” istnieje mo?liwo?? z?o?enia wniosku o dofinansowanie zakupu podr?czników na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów klas I-III szko?y podstawowej, klasy II gimnazjum oraz dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kszta?cenia specjalnego.

Czytaj całość…
 
Uroczyste zako?czenie roku szkolnego
Autor: Administrator   
Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2009/2010
w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie odb?dzie si? 25 czerwca 2010r.

- dla klas I – III szko?y podstawowej o godz. 900
- dla klas IV – VI szko?y podstawowej o godz. 1000
- dla uczniów klas I – II gimnazjum o godz. 1130

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 103
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno