W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Gor?czka Z?ota
Autor: Bo?ena Witych   

Gor?czka Z?ota PCK
W ubieg?ym tygodniu Szkolne Ko?o PCK zako?czy?o akcj? Gor?czka Z?ota PCK, do której nasza szko?a przyst?puje corocznie. To ogólnopolska akcja prowadzona przez Polski Czerwony Krzy?, przede wszystkim w placówkach o?wiatowych, a polegaj?ca na zbieraniu z?otych monet, tzn. 1gr, 2gr, 5gr.

Zgromadzona kwota przekazywana jest do Zarz?du Powiatowego PCK w Ole?nie i przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. ??cznie nasza szko?a zebra?a 23,480 kg z?otych monet.

Wyniki wspó?zawodnictwa mi?dzyklasowego:
Szko?a podstawowa:
kl. IIa 9,320 kg I miejsce
kl. IIc 1, 040 kg
kl. IIIa 1,350 kg
kl. IIIb 3,480 kg II miejsce
kl. IVb 0,990 kg
kl. VIc 1,800 kg III miejsce

Gimnazjum:
kl. Ia 3,430 kg I miejsce
kl. Ib 0,040 kg
kl. IIa 0,150 kg
kl. IIIb 1,310 kg II miejsce
kl. IIId 0,570 kg III miejsce

Opiekunki SK PCK
PSP Krystyna Borecka
PG Ma?gorzata Skoczylas

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno