W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice arrow ...szko?a im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej
...szko?a im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej
Autor: Administrator   
Dnia 15 pa?dziernika 2010 roku odby?a si? w naszej szkole uroczysto?? nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 Dwuj?zycznej oraz Publicznemu Gimnazjum nr 2 Dwuj?zycznemu, po??czona z jubileuszem 15-lecia szko?y.
O godzinie 9.00 uczniowie wraz z wychowawcami, nauczyciele oraz zaproszeni go?cie uczestniczyli w uroczystej mszy ?wi?t? w ko?ciele p.w. Bo?ego Cia?a w Ole?nie, któr? celebrowa? Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Opolskiej Andrzej Czaja.

O godzinie 11.00 uroczysto?? szkoln? hymnem narodowym rozpocz?? wyst?p chóru Olensis. Szko?y otrzyma?y sztandary, po czym nast?pi?y wyst?pienia i gratulacje przyby?ych na uroczysto?? go?ci. W?ród przyby?ych go?ci znale?li si? min. Ks. Biskup Ordynariusz Opolski Andrzej Czaja, delegat kuratorium o?wiaty w Opolu pani dyrektor Krystyna Olejnik, dyrektor Departamentu Edukacji i rynku pracy przy Urz?dzie Wojewódzkim w Opolu pan Waldemar Zadka, konsul RFN Peter Eck, cz?onek zarz?du wojewódzkiego TSKN, radny sejmiku wojewódzkiego Herbert Czaja, burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, Starosta Oleski Jan Kus, pani Sekretarz Bo?ena Matusiak, przew. Rady Miasta Piotr Antkowiak, przedstawiciele Mniejszo?ci Niemieckiej Klaudiusz Prochota, Bernhard Smolarek, Richard Schubert, Erica Hannwald wiceburmistrz Arnsberga, Tomas Mono dyr. Realschule w Arnsbergu wraz z ma??onk? Elizabeth, Robert Reno dyr. Realschule w Kusel, chór z Zalakaros, chór Olensis
Burmistrz Olesna podarowa? szkole figur? ?wi?tej Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej, która po?wi?cona zosta?a przez Biskupa Opolskiego. Na uroczysto?ci nie zabrak?o pocztów sztandarowych i przedstawicieli szkó? oleskich oraz rodziców.
Uroczysto??, podczas której zaprezentowana zosta?a posta? Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej oraz historia szko?y, u?wietni?y wyst?py ?e?skiego chóru z partnerskiego miasta Zalakaros, chóru szkolnego oraz oleskiego Wind Bandu.

Po cz??ci oficjalnej nast?pi?a cz??? artystyczna - przedstawienie teatralno-muzyczne w wykonaniu uczniów szko?y po?wi?cone osobie Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno