W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice arrow Podzi?kowania
Podzi?kowania
Autor: Dyrekcja ZSD   
Pomagaj innym w rozwoju
i uczy? z tego najwi?ksz? rado?? swojego ?ycia

/Alan Loy McGinnis/
 

Pragn? jeszcze raz serdecznie podzi?kowa?:

 • Radzie Rodziców
 • Firmie ORAS Olesno Sp. z o.o.
 • Panu Grzegorzowi Polakowi
 • Pa?stwu Sylwii i Krzysztofowi Respondkom
 • Pa?stwu Beacie i Krzysztofowi Jo?czykom
 • Pani Danucie Marcjasz - Gabinet Stomatologiczny Olesno
 • Hurtowni PBBJ s.c. Olesno
 • Pa?stwu Ewie i Miros?awowi W?si?skim
 • Firmie PIG?O MEBEL Olesno
 • Firmie JOKIEL Olesno
 • HOTELOWI Olesno
 • Pa?stwu Renacie i Jackowi Wiesio?kom
 • Biurze Podró?y KORMORAN s.c. Olesno
 • Pa?stwu Gabrieli i Jackowi Ko?eckim
 • PSS Spo?em Olesno
 • Pa?stwu Jadwidze i Zbigniewowi Góreckim
 • Firmie DACHBUD Olesno - Jaros?awowi Kie?bas
 • Firmie PPHU NESTRO Sp. z o.o.
 • Panu Joachimowi Porembie
za wsparcie finansowe udzielone naszej szkole. Dzi?ki Pa?stwa pomocy mo?liwy by? zakup pi?knych sztandarów b?d?cych dla spo?eczno?ci szkolnej symbolem pokoju, tolerancji, wzajemnego szacunku, zrozumienia i pojednania - warto?ci, którym ho?dowa?a w swoim ?yciu nasza Patronka – Ksi??na Jadwiga ?l?ska.
Pozostaj?c z wdzi?czno?ci?, ?ycz? sukcesów i wszelkiej pomy?lno?ci w ?yciu osobistym i zawodowym.
Z wyrazami szacunku dyrektor szko?y Jerzy Jeziorowski
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno