W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice arrow Wyprawka szkolna 2013
Wyprawka szkolna 2013
Autor: Dyrekcja ZSD   
Dyrekcja Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie informuje, ?e na podstawie Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegó?owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr?czników i materia?ów dydaktycznych (Dz. U. z 2013r poz. 818) - istnieje mo?liwo?? z?o?enia wniosku o dofinansowanie zakupu podr?czników na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów klas I-III i V szko?y podstawowej, oraz dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kszta?cenia specjalnego.
Druki wniosków mo?na pobra? w sekretariacie szko?y lub na stronie internetowej szko?y www.zsd.mojeolesno.pl
Termin sk?adania wniosków do: 11 wrze?nia 2013r.

wniosek nr 1

wniosek nr 2
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno