W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Podsumowanie akcji PCK
Autor: Ma?gorzata Skoczylas   
W tym roku szkolnym w ramach ogólnopolskiej akcji PCK „Gor?czka z?ota” nasza szko?a zebra?a ??cznie 52,120 kg z?otych monet. Powy?sza suma zosta?a przekazana Opolskiemu Zarz?dowi Okr?gowemu PCK w Opolu i b?dzie przeznaczona na pomoc materialn? dla dzieci i m?odzie?y.
A oto wyniki rywalizacji klasowej:

klasy I - III Szko?y Podstawowej

I miejsce kl.IIa – 7,125kg
II miejsce kl.IIb – 4,420kg
III miejsce kl.Ib – 3,480kg

Wyró?nienie:
kl.IIIa – 1,260kg
kl. Ia – 0,400kg

Klasy IV – VI Szko?y Podstawowej

I miejsce kl.IVb – 8,600kg
II miejsce kl.IVa – 6,030kg
III miejsce kl.Va – 5,730kg
Wyró?nienie: kl.Vc – 3,735kg

Gimnazjum

I miejsce kl.IIIa – 3,900kg
II miejsce kl.IIb – 2,290kg
III miejsce kl.Ia – 2,280kg
Wyró?nienie:
kl.IIa – 2,070kg
kl.Ib – 0,800kg

Za udzia? w akcji serdecznie dzi?kujemy! Opiekun SK PCK - M. Skoczylas
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno