W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
Autor: Dyrekcja ZS Nr 2   

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2014/2015
w Zespole Szkó? Nr 2 w Ole?nie odb?dzie si?
1 wrze?nia 2014


Szko?a Podstawowa
• godz. 900 spotkanie w klasach z wychowawcami
• godz. 915 hala sportowa
• odjazdy autobusów o godz. 1015 (PSP)
Gimnazjum
• godz. 945 spotkanie w klasach z wychowawcami
• godz. 1000 hala sportowa
• odjazdy autobusów o godz. 1115 (PG)
Uczniowie spotykaj? si? w nast?puj?cych klasach:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno