W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Konkurs fotograficzny
Autor: Administrator   
W imieniu Muzeum Wsi Opolskiej zapraszamy do udzia?u w XIX Konkursie Fotograficznym "Zabytkowa architektura wsi opolskiej - 2014". W konkursie mo?e wzi?? udzia? ka?dy autor, który dostarczy nie mniej ni? 3 i nie wi?cej ni? 10 zdj?? wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-bia?ej lub barwnej. format odbitek nie mo?e by? mniejszy ni? 148x210 mm (A5) i nie wi?kszy ni? 210 x 297 mm (A4).

Prace konkursowe powinny przedstawia? zabytek (lub zabytki):
­- wiejskiej architektury mieszkalno - gospodarczej (np.: domy, stodo?y, spichlerze itp.),
­- wiejskich budynków reprezentacyjnych (pa?ace, zabudowania dworskie, itp.),
­- malej architektury (np.: go??bniki, pompy, ha?le, ogrodzenia itp.),
­- wiejskiej architektury przemys?owej (np.: cegielnie, gorzelnie, wapienniki itp.),
­- rzemios?a wiejskiego (np. ku?nie, m?yny),
­- budynków u?yteczno?ci publicznej (np.: szko?y, remizy stra?ackie, sklepy)
­ architektury sakralnej (np. ko?cio?y, kapliczki itp.).
Szczegó?owe informacje na stronie Muzeum Wsi Opolskiej

Regulamin i karta zg?oszenia

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno