W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Wymiana m?odzie?y...
Autor: Administrator   
W dniach 12-20 wrze?nia 2014r. uczniowie naszego gimnazjum wraz z dwoma absolwentami uczestniczyli w wymianie m?odzie?y ze szko?? w Arnsbergu. M?odzie? zna?a si? z ubieg?ego roku, kiedy to m?odzi Niemcy odwiedzili Olesno. Wszyscy niecierpliwie czekali na wyjazd. Gdy autobus po 17 godzinach w ko?cu dotar? na miejsce, uczniowie obydwu szkó? padli sobie w ramiona.

W sobot? oraz w niedziel? rozrywk? zapewnia?y rodziny goszcz?ce, natomiast reszta tygodnia by?a zaplanowana przez szko??. W poniedzia?ek uczniowie z Polski uczestniczyli w zaj?ciach tanecznych. Nauczyli si? kilku ta?ców towarzyskich oraz opanowali podstawy hip-hopu i breakdance’u. Po po?udniu odby?o si? zwiedzanie Arnsberga zako?czone „grillem”, a wieczorem wszyscy ?wietnie si? bawili na dyskotece.
We wtorek mia?a miejsce wycieczka do Oberhausen, gdzie uczniowie odwiedzili wystaw? sztuki w centrum kulturalnym „Gasometer”. W ?rod? m?odzie? mierzy?a si? ze ?cian? wspinaczkow? w Dortmundzie - uczniowie „Dwójki” nie bali si? wspi?? na wysoko?? 30 metrów. Kolejnego dnia gimnazjali?ci z Olesna uczestniczyli w lekcjach swoich niemieckich kole?anek i kolegów, a po po?udniu wszyscy wybrali si? do aquaparku, gdzie równie? mi?o sp?dzili czas. Ostatniego dnia odby?y si? warsztaty artystyczne, sportowe oraz fotograficzne. Niestety nadszed? czas po?egnania i o godzinie 15 wszyscy musieli si? stawi? przed szko??. „Na szcz??cie” autokar si? spó?ni?, dzi?ki czemu m?odzi mogli sp?dzi? jeszcze dwie godziny razem. Gdy przyjecha? autobus uczniowie nie chcieli si? rozsta?, polecia?y ?zy. M?odzie? obieca?a sobie, ?e jeszcze si? zobaczy. By?a to jubileuszowa wymiana (10 lat) mi?dzy Zespo?em Szkó? Nr2 w Ole?nie a Realschule am Eincholz w Arnsbergu.

 
następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno