W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Sukcesy sportowe naszych uczniów
Autor: Administrator   
W okresie zaledwie jednego tygodnia uczniowie Oleskiej Dwójki czterokrotnie reprezentowali nasz? Gmin? i Powiat w zawodach wojewódzkich. 7 pa?dziernika na odbywaj?cych si? w Lasocicach Mistrzostwach Województwa w biegach prze?ajowych Micha? Konieczny zaj?? II miejsce, wcze?niej zdobywaj?c w tej konkurencji mistrzostwo Gminy i Powiatu.
Natomiast 10. pa?dziernika w Kluczborku odby?y si? fina?y wojewódzkie V Turnieju Orlika im. Donalda Tuska. A? trzy dru?yny z Dwójki zakwalifikowa?y si? do tego fina?u. Najlepszy wynik osi?gn?li ch?opcy z rocznika 2001 i m?odsi zajmuj?c II miejsce, IV miejsce zaj??y dziewcz?ta z rocznika 2003 i m?odsze, natomiast V miejsce zaj?li ch?opcy z Akademii Pi?karskiej przy PSP Nr 2. Wszystkie dru?yny w drodze do fina?u wojewódzkiego zdoby?y mistrzostwo Gminy Olesno oraz wygra?y rozgrywki w turnieju eliminacyjnym pó?fina?u województwa. Gratulujemy!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno