W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Laureatki nagrody marsza?ka województwa Prymus Opolszczyzny
Autor: Administrator   
Uczennice oleskiej „Dwójki” laureatkami nagrody marsza?ka województwa „Prymus Opolszczyzny”
Dnia 17.10.2014 r. w Filharmonii Opolskiej odby?o si? Regionalne ?wi?to Edukacji, podczas którego 27 najlepszych uczniów opolskich podstawówek, gimnazjów, liceów i techników otrzyma?o nagrody marsza?ka województwa "Prymus Opolszczyzny". W?ród nagrodzonych znalaz?y si? dwie uczennice Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie - Paulina ?wita?a oraz Cathrin Joschko.

Prymusi Opolszczyzny to nie tylko ?wietni uczniowie - maj? ?redni? powy?ej 5 - ale te? odnosz? sukcesy w olimpiadach oraz konkursach: przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Imprez? swoj? obecno?ci? u?wietnili pos?owie, senator, kurator o?wiaty, w?adze samorz?dowe, profesorowie wy?szych uczelni dyrektorzy szkó?, nauczyciele, studenci, licznie przybyli równie? rodzice „Opolskich Prymusów".
Uroczysto?ci towarzyszy? koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Opolskiej. Na tarasie letnim przed budynkiem filharmonii mo?na by?o pos?ucha? kompozycji m.in. W.A. Mozarta, J. Brahmsa, A. Vivaldiego i zespo?u The Beatles.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno