W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci
Autor: Administrator   
W zwi?zku z obchodzonym 11 listopada Narodowym ?wi?tem Niepodleg?o?ci, w szkole odby?y si? uroczyste apele dla szko?y podstawowej i gimnazjum. Program artystyczny przygotowa?a klasa I a PG pod kierunkiem dr Ewy Wiechy-Jung.
?wi?to Niepodleg?o?ci przetrwa?o w tradycji i w ?wiadomo?ci Polaków jako bardzo wa?ny dzie? b?d?cy wyrazem szacunku dla minionych pokole?, które walczy?y o niepodleg?? Ojczyzn?. Oddajemy ho?d wszystkim Polakom i ?o?nierzom walcz?cym o woln? i suwerenn? Rzeczpospolit?. P?acili za to krwi? i ?yciem. Jeste?my im wdzi?czni za to, ?e nigdy nie przestali wierzy? w niepodleg?? Polsk? i oddajemy im cze?? za to ogromne po?wi?cenie. Dzi?, po 96 latach chylimy czo?a przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarze?. Dzi?kujemy za ofiar? i trud kilku pokole? naszych rodaków. Piel?gnujemy pami??, bo jak mówi? Marsza?ek Pi?sudski „Naród, który nie szanuje swej przesz?o?ci nie zas?uguje na szacunek tera?niejszo?ci i nie ma prawa do przysz?o?ci."

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno