W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Apel z okazji ?wi?ta Wszystkich ?wi?tych
Autor: Gabriela Kansik   
Tam s?owa ju? nic nie znacz?... 1 listopada. Cmentarz, p?ki chryzantem, wie?ce, znicze, p?omie? nad grobem i ludzie... zadumani, wyciszeni, pochyleni nad mogi?? bliskich. Niezapomniana chwila wi?zi z tymi, których ju? nie ma, ale tak?e z tymi, którzy s? i pami?taj?, przybyli, by odda? ho?d, by wspomnie?, by utrwali? na zawsze... Ten nastrój listopadowej refleksji ujawni? si? tak?e w szkole, 6 listopada, w czasie apelu po?wi?conego pami?ci zmar?ych. Apel pod has?em „Tam s?owa ju? nic nie znacz?” przygotowali uczniowie klasy IIa, IIId gimnazjum oraz Vc szko?y podstawowej pod kierunkiem pa?: pani Genowefy Ciach oraz pani Ewy Wiechy-Jung. O opraw? muzyczn? zadba? pan Tomasz Grajcar, a pi?kn?, pe?n? jesiennej melancholii scenografi? przygotowa?a pani Katarzyna Uniatowska. Uczniowie recytowali wiersze o ?mierci i przemijaniu, ale tak?e o nadziei i trwaniu, o pami?ci i potrzebie wspomnie?. Nastrojowa muzyka wzmaga?a przes?anie p?yn?ce z wierszy... Pi?kna, bardzo potrzebna chwila zmuszaj?ca do przemy?le?. Uczniowie w pe?ni j? docenili.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno