W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Informacje bie??ce, wa?ne terminy
Autor: Administrator   

?wi?teczne ferie zimowe mamy ju? za sob?. Teraz zapewne wszyscy oczekuj? dwutygodniowych ferii zimowych, które w tym roku zaczynamy stosunkowo pó?no, dopiero 11 lutego 2008r. Przed nami bardzo pracowity okres, najwy?szy czas, aby poprawi? ?redni? ocen! Niektórych czekaj? równie? próbne egzaminy – ?yczymy powodzenia. Poni?ej przypominamy kilka wa?nych terminów o których nale?y pami?ta?:

 

Terminy zebra? z rodzicami
28.01.2008 r., poniedzia?ek -klasy pierwsze i czwarte PSP oraz klasy pierwsze gimnazjum
29.01.2008 r., wtorek -klasy drugie i pi?te PSP oraz klasy drugie gimnazjum
30.01.2008 r. ,?roda klasy - trzecie i szóste PSP oraz klasy trzecie gimnazjum

Konsultacje z rodzicami
Luty - konsultacje odwo?ane ze wzgl?du na wywiadówki

Terminy rad klasyfikacyjnych
Klasy I – III PSP 23.01.2008
Klasy IV – VI PSP 24.01.2008
Klasy I – III PG 23.01.2008

 
 
 

Egzaminy i sprawdziany OKE

09.01.2008 r. próbny sprawdzian dla klas szóstych PSP
05.02.2008 r. próbny egzamin z przedmiotów humanistycznych dla klas trzecich PG
06.02.2008 r. próbny egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla klas trzecich PG

 

Termin ferii zimowych 11 – 23 lutego 2008 r. (opolskie, dolno?l?skie, ?ódzkie, mazowieckie, zachodniopomorskie)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno