W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Wyniki konkursów PSP
Autor: Gabriela Kansik   

Wyniki konkursów, w których brali udzia? uczniowie szko?y podstawowej w semestrze I roku szkolnego 2007/2008:

Konkursy przedmiotowe – etap szkolny:
Uwaga! Gwiazdka przy nazwisku informuje, ?e laureat b?dzie reprezentowa? szko?? w etapie nast?pnym danego konkursu.
19.11.2007 Konkurs j?zyka niemieckiego

Uczestników: 27, komisja konkursowa: G. Burzy?ska – przew., cz?onkowie – A. ?urek i J. Lebiedzi?ska

I miejsce Anna Mensing * kl. VI
II miejsce Aleksandra Logiewa* kl. VIa
III miejsce Marek Nikel* kl. VIb

 

19.11.2007 Konkurs Wiedzy Religijnej ?ak 2008

Uczestników: 10, komisja konkursowa: G. Ciach – przew., cz?onkowie – K. Gajdecka i A. Garbaczok

I miejsce Karolina Kansik* kl. VIa
II miejsce Maja Habrajska* kl. Vb
III miejsce Szymon Niejadlik* kl. VIc
 
22.11.2007 Konkurs polonistyczny
Uczestników: 10, komisja konkursowa: G. Burzy?ska – przew., cz?onkowie – A. Dudzisz i E. Wiecha-Jung
 
I miejsce Karolina Kansik* kl. VIa
II miejsce Manuela Wieczorek* kl. VIa
III miejsce Sara K?sik* kl. VIc
 
26.11.2007 Konkurs z techniki
Uczestników: 12, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – J. Bry?a i J. Miarka
 
I miejsce Damian Kaleja kl.VIb
II miejsce ?ukasz Krzemi?ski kl.VIa
III miejsce Pawe? Pi?tek kl. VIa
 

26.11.2007 Konkurs z j?zyka angielskiego

Uczestników: 13, komisja konkursowa: J. Schudy – przew., cz?onkowie – C. ?uczak i J. Maleska

I miejsce Kacper Grajcar kl. VIb
II miejsce Kacper Kubiak kl. VIa
Aleksandra Górecka kl. VIc
 
30.11.2007 Konkurs matematyczny
Uczestników: 12, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – M. Skoczylas, J. Bry?a
 
I miejsce ?ukasz Krzemi?ski kl.VIa
II miejsce Damian Kaleja kl. VIb
III miejsce Manuela Wieczorek kl. VIa

11.12.2007 Konkurs historyczny

Uczestników: 15, komisja konkursowa: G. Burzy?ska – przew., cz?onkowie – J. Smyk, E. Cicho?

I miejsce Szymon Niejadlik* kl. VIc
II miejsce Sebastian Kubacki kl.VIc
III miejsce Kamil Sadek kl. VIb
 
07.01.2008 Konkurs z przyrody

Uczestników: 16, komisja konkursowa: G. Burzy?ska – przew., cz?onkowie – B. Sznajder-Ma?ecka, B. Witych

I miejsce Karolina Kansik* kl. VIa
II miejsce ?ukasz Krzemi?ski* kl. VIa
III miejsce Szymon Niejadlik kl. VIc
 
Konkursy inne

06.11.2007 II edycja Konkursu Papieskiego etap szkolny

Uczestników: 28, komisja konkursowa: G. Ciach – przew., cz?onkowie – A. Garbaczok, K. Gajdecka

I miejsce Mateusz Ha?upka* kl. Va
II miejsce Julia Wolny* kl. Va
III miejsce Marta Dembowska* kl. IVc
IV miejsce Marta Kierat* kl. IVc
V miejsce Wioletta Gaida* kl. IVb
VI miejsce Brygida Jendrzej* kl.VIa
 

II edycja Konkursu Papieskiego – etap mi?dzyszkolny w Kluczborku

I miejsce Marta Kierat kl. IVc
II miejsce Mateusz Ha?upka kl. Va
III miejsce Marta Dembowska kl.IVc
 
07.11. 2007 Ogólnopolski Konkurs „Daj? s?owo” – etap szkolny
(konkurs j?zykowy z j?zyka polskiego sk?adaj?cy si? z cz??ci pisemnej i ustnej - oratorskiej), Komisja konkursowa: A. Dudzisz – przew., cz?onkowie – K. Borecka, E. Urba?czyk

I miejsce Anna Bednarek* kl. VIb, Karolina Kansik* kl. VIa

II miejsce Aleksandra Górecka kl. VIc, ?ukasz Krzemi?ski kl. VIa

III miejsce Manuela Wieczorek kl.VIa

08.01.2008 Ogólnopolski Konkurs „Daj? s?owo” – etap rejonowy (w Kluczborku)
 

II miejsce Anna Bednarek kl. VIc

Udzia?: Karolina Kansik kl. VIa

Konkurs Plastyczny dla klas I-VI „Jan Pawe? II – obro?ca godno?ci cz?owieka”– etap szkolny
Organizator szkolny – A. Garbaczom

Uczestników: 34, komisja konkursowa: A. Garbaczok – przew., cz?onkowie – G. Ciach, K. Gajdecka

 

I miejsce Dominika Adamska kl. Ib

II miejsce Raphaela Brysch kl. Va

III miejsce Stefania Czo?kos kl. IIc, Krzysztof Rataj kl. III

 

Konkurs Plastyczny „Jan Pawe? II – obro?ca godno?ci cz?owieka”-etap diecezjalny

 

I miejsce Dominika Adamska kl. Ib

Wyró?nienie Dominik Sanetra kl. IIIb, Paulina Piech kl. IIIa

 

27.11.2007 III Powiatowy Przegl?d Zespo?ów Artystycznych w kategorii szkó? podstawowych

I miejsce zaj?? zespó? „Weso?e nutki” (kl. IIIa PSP) – opiekun: G. Jokiel

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno