W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Wyniki konkursów PG
Autor: Gabriela Kansik   

Wyniki konkursów, w których brali udzia? uczniowie gimnazjum w semestrze I r. szk. 2007/2008:

Konkursy przedmiotowe – etap szkolny
Uwaga! Gwiazdka przy nazwisku informuje, ?e laureat b?dzie reprezentowa? szko?? w etapie nast?pnym danego konkursu.

20.11.2007 Konkurs z j?zyka niemieckiego Uczestników: 28, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – B. Chrz?stek, K. Kempa

I miejsce Martin Logiewa*

II miejsce Martina Brysch*

III miejsce Angelika Kottisch*

 

26.11.2007 Konkurs biologiczny

Uczestników: 7, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – R. Wo?niak, B. Sznajder-Ma?ecka

I miejsce Katarzyna Kunicka IIIa

II miejsce Katarzyna Ma?ycha IIIb

III miejsce Aneta Kostorz IIIb

 

26.11.2007 Konkurs z techniki

Uczestników: 5, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – J. Bry?a, J. Miarka

 

I miejsce Damian Gruca IIIb

II miejsce Roman Dragon IIa, Micha? Jaro? IIIa

III miejsce Angelika Stellmach IIIa

 

26.11.2007 Konkurs religijny

Uczestników: 20, komisja konkursowa: K. Gajdecka – przew., cz?onkowie – G. Ciach, A. Garbaczok

I miejsce Roman Dragon* IIa

II miejsce Anna Anczurowska* IIa

III miejsce Piotr Polak* IIa

 

26.11.2007 Konkurs z informatyki

Uczestników: 3, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie- K. Uniatowska, J. Doleczek

I miejsce Aleksander Dzier?on

II miejsce Grzegorz Zar?ba

III miejsce Szymon Pisula IIId

 

26.11.2007 Konkurs chemiczny

Uczestników: 17, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – J. Bry?a, B. Sznajder-Ma?ecka

I miejsce Joanna Górska* IIIa, Angelika Stellmach* IIIa

II miejsce Katarzyna Ma?ycha IIIb, Piotr Polak IIa

III miejsce Przemys?aw Antczak IIIc, Szymon Weso?owski IIc

 

28.11.2007 Konkurs historyczny

Uczestników: 4, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – J. Smyk, E. Urba?czyk

I miejsce Piotr Polak IIa

II miejsce Micha? Drab

III miejsce Monika Krzak IIb

 

29.11.2007 Konkurs z fizyki

Uczestników: 9, komisja konkusowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – K. Grzemba, S. Szuflitowska

I miejsce Tomasz Wloczyk IIa

II miejsce Angelika Stellmach IIIa, Anna Anczurowska IIa

III miejsce Roman Dragon IIa

 

29.11.2007 Konkurs geograficzny

Uczestników: 17, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – R. Wo?niak, G. Burzy?ska

I miejsce Martyna Ja?czyk* IIId

II miejsce Angelika Stellmach IIIa

III miejsce Pawe? Galant IIIc

 

30.11.2007 Konkurs matematyczny

Uczestników: 18, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – G. Ko?ecka, J. Miarka

I miejsce Joanna Górska* IIIa

II miejsce Angelika Stellmach* IIIa

III miejsce Patrycja Wiendlocha IIIa

 

18.12.2007 Konkurs polonistyczny

Uczestników: 28, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – K. Borecka, A. Dudzisz, E. Urba?czyk

I miejsce Sylwia Eliasz* IIa, Patrycja Wiendlocha* IIIa

II miejsce Anna Anczurowska* IIa, Tomasz Wloczyk* IIa

III miejsce Katarzyna Kunicka* IIIa, Milena Liberka* IIId, Paulina Prochota* IIIa

IV miejsce Martyna Ja?czyk* IIId, Zuzanna Korzekwa* IIIc

 

03.01,2008 Konkurs z j?zyka angielskiego

Uczestników: 3, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – J. Magda, B. Chrz?stek

I miejsce Martyna Ja?czyk* IIId

II miejsce Patryk Nowak* IIa

III miejsce Micha? Jaro? IIIa

 
Konkursy inne
 

13.11.2007 Konkurs ortograficzny – etap szkolny

Uczestników: 44, komisja konkursowa: G. Kansik, D. Staniszewska, E. Wiecha-Jung

 

I miejsce Patryk Nowak* IIa

II miejsce Milena Liberka* IIId

III miejsce Jakub Grajcar* IIId

 

09.11.2007 Powiatowy Turniej: „BHP w rolnictwie”

 

I miejsce Micha? Jaro?* IIIa

III miejsce Roman Dragon* IIa

 

23.11.2007 Wojewódzki Turniej: „BHP w rolnictwie” (w Prószkowie)

 

I miejsce Micha? Jaro? IIIa

 

26.10.2007 Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ?ycia PCK etap szkolny

Komisja konkursowa: M. Skoczylas, A. Mysiakowska
 

I miejsce Joanna Górska* IIIa, Katarzyna Kunicka* IIIa

II miejsce Aldona Gajek* Ia

III miejsce Justyna Wo?ny IIIa

 

28.11.2007 Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ?ycia PCK etap powiatowy

 

I miejsce Katarzyna Kunicka IIIa

II miejsce Joanna Górska IIIa

Wyró?nienie Aldona Gajek Ia

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno