W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Ferie zimowe 2008
Autor: Dyrekcja ZSD   
Ferie zimowe 2008 w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych
data forma realizacji godziny opiekun uwagi
11.02.2008 poniedzia?ek

1. Otwarty turniej sto?owy

2. Zabawy z j?zykiem niemieckim

10.00-14.00

10.00-14.00

mgr Z. Bienias

mgr A. ?urek

PSPnr3

PG nr 2

12.02.2008 wtorek

1. Koszykówka ch?opcy/dziewcz?ta PG
2. Wyjazd do Parku Wodnego-Tarnowskie Góry (3 autokary)

10.00-14.00

wyjazd 10.30

 

mgr M.Cierpucha

G.Ko?ecka, J.Miarka, B.Sznajer–Ma?ecka,
A.?urek, K.Gajecka, T.Grajcar,
J.Smyk, Z.Janicki, R.Wo?niak

PSPnr1

ZSD

 

 


13.02.2008 ?roda 1.Otwarty turniej tenisa sto?owego ch?opcy/dziewcz?ta(PSP)
2. J?zyk niemiecki w Internecie
10.00-14.00

10.00-13.00
mgr B.Sznajder-Ma?ecka

mgr A.?urek
PSPnr3

PG nr2
14.02.2008 czwartek 1. Halowa pi?ka no?na ch?opcy (PSP)
2. Zaj?cia komputerowe

10.00-14.00

10.00-13.00

mgr Arkadiusz Panek

mgr Bo?ena Witych

PSPnr2

data forma realizacji godziny opiekun uwagi
19.02.2008 wtorek 1. Projekcja filmów video 10.00–13.00 mgr Z. Janicki ZSD
20.02.2008 ?roda 1. Projekcja filmów video 10.00–13.00 mgr Z. Janicki ZSD
21.02.2008 czwartek 1. Projekcja filmów video

2. Wyj?cie do kina - MDK Olesno (PSPkl.I–IV)
10.00-13.00

wyj?cie 10.15
mgr Zbigniew Janicki

mgr Anna Garbaczok
mgr Dorota Korzekwa
mgr Gabriela Jokiel
mgr Katarzyna Uniatowska

ZSD

MDK

W okresie ferii zimowych od dnia 11.02.2008r. do dnia 15.02.2008r. w hali sportowej Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych odbywa? si? b?dzie zimowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w zakresie techniki gry w pi?k? no?n? organizowany przez OKS Olesno.

UWAGA:
1. W okresie ferii zimowych dla uczestnicz?cych w zaj?ciach Szko?a przewiduje posi?ek regeneracyjny.
2. Zainteresowani uczniowie mog? równie? skorzysta? z zaj?? zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury oraz Szkolny Zwi?zek Sportowy.

 

?yczymy wszystkim pogodnego, udanego i bezpiecznego wypoczynku.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno