W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Ogólnopolska akcja PCK "Gor?czka Z?ota"
Autor: Krystyna Borecka   
Tak jak w ubieg?ych latach, równie? w tym roku szkolnym nasza szko?a przyst?puje do akcji „Gor?czka Z?ota PCK”. Akcja ta polega na zbieraniu z?otych monet, tzn. 1 gr, 2gr, 5 gr. Zgromadzona w ten sposób kwota zostanie przekazana przez opiekunów Szkolnych Kó? PCK (p. K. Boreck?-PSP i p. M. Skoczylas-PG) do Zarz?du Rejonowego PCK w Ole?nie i przeznaczona b?dzie na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubo?szych.

"Ziarno do ziarnka, a zbierze si? miarka’’.
Nasza szko?a w ubieg?ych latach odnosi?a ju? sukcesy na tym polu. Zebrali?my najwi?cej spo?ród wszystkich oleskich szkó?.
Postarajmy si? równie? w tym roku.
To konkurs mi?dzyklasowy.
Która klasa zbierze najwi?cej?
Akcja trwa do ko?ca kwietnia. Powodzenia!
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem!
Opiekunowie SK PCK.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno