W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
KANGUR 2008

27 marca 2008, w naszej szkole odby? si? konkurs matematyczny KANGUR 2008. Wzi??o w nim udzia? 69 uczniów: 39 ze szko?y podstawowej i 30 z gimnazjum. Swoj? wiedz? i umiej?tno?ci po raz pierwszy sprawdzili uczniowie klas drugich i trzecich szko?y podstawowej.

Punktualnie o godzinie 9.00, uczestnicy konkursu z zapa?em przyst?pili do rozwi?zywania zada? testowych, a teraz z niecierpliwo?ci? czekaj? na wyniki, które maj? by? og?oszone w maju. Nazwiska uczniów, którzy oka?? si? najlepsi zamie?cimy na szkolnej stronie internetowej.

Z przyjemno?ci? informujemy równie?, ?e Joanna Górska i Angelika Stellmach, uczennice klasy IIIa gimnazjum przesz?y do III etapu Mi?dzynarodowego Konkursu Matematycznego PIKOMAT. ?yczymy im dalszych sukcesów i zakwalifikowania si? do fina?u. Powodzenia!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno