W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
?wi?teczne spotkanie z teatrem
Autor: Administrator   
 
Zaproszenie na Bal....
Autor: Administrator   
 
Bezcenne wypieki!
Autor: Administrator   
16 pa?dziernika obchodzimy Mi?dzynarodowy Dzie? ?ywienia i Walki z G?odem. Jego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na rosn?cy w ?wiecie problem niedo?ywienia oraz u?wiadomienie globalnych problemów ?ywno?ciowych i wywo?anie poczucia solidarno?ci w walce z g?odem i ubóstwem. G?ód to zjawisko wyst?puj?ce nie tylko w pa?stwach trzeciego ?wiata czy terenach obj?tych konfliktami zbrojnymi.
Czytaj całość…
 
Zebrania z rodzicami
Autor: Administrator   
W dniach 25-27 listopada 2014r. odb?d? sie spotkania rodziców z wychowawcami klas

25.11.2014r. - wtorek
-klasy pierwsze PSP, godzina 1600
-klasy czwarte PSP, godzina 1700
-klasy pierwsze gimnazjum, godzina 1800

Czytaj całość…
 
Ze ?l?skiem na ty
Autor: Administrator   
Ucze? PSP Nr 2 w Ole?nie Adrian Marzec wraz z rodzicami i nauczycielk? Anet? Moj w sobot? 29 listopada 2014 r., wzi?? udzia? w uroczystym wr?czeniu nagród na podsumowaniu XXI Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze ?l?skiem na ty"
Spo?ród 165 nades?anych prac, jury w sk?adzie: prof. Bogus?aw Wyderka, prof. Teresa Smoli?ska, Piotr Badura wy?oni?o laureatów w czterech kategoriach wiekowych. Jednym z nich zosta? ucze? oleskiej „Dwójki" Adrian Marzec ze swoj? prac? pt. „Studnia", który zaj?? II miejsce.
Celem tego konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii naszego regionu. Ka?dy uczestnik mia? za zadanie napisanie pracy w dialekcie ?l?skim (w formie fonetycznej), tak aby zapisany tekst odzwierciedla? gwar?, jak? pos?uguj? si? ludzie w ?rodowisku, z którego wywodzi si? autor.
Czytaj całość…
 
Powiat Ch?opców PSP z pi?ki halowej 2014-15
Autor: Administrator   
Kolejny dzie?, z kolejnym sukcesem dla naszej Dwójki. 24. listopada 2014 r. na hali sportowej odby? si? etap powiatowy w halowej pi?ce no?nej ch?opców szko?y podstawowej. Nasi m?odzi pi?karze pokazali klas?, wygrywaj?c ka?dy mecz ze znaczn? przewag? nad rówie?nikami. Niesamowity styl i talent graczy zrobi? wielkie wra?enie na m?odszych jak i starszych kolegach ze szko?y. Po finale rozegranym z PSP Praszka dru?yna z dwójki pod okiem Pana Zbigniewa Bieniasa otrzyma?a pewny awans do zawodów wojewódzkich ! Gratulujemy wszystkim dru?yn? i trzymamy kciuki za was w nast?pnym etapie!

Ca?o?? zawodów zosta?a wzbogacona o popis szkolnych cheerleaderek pod opiek? Pani Beaty Banasik. :)

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 15 - 21 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno