W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Sukcesy sportowe naszych uczniów
Autor: Administrator   
W okresie zaledwie jednego tygodnia uczniowie Oleskiej Dwójki czterokrotnie reprezentowali nasz? Gmin? i Powiat w zawodach wojewódzkich. 7 pa?dziernika na odbywaj?cych si? w Lasocicach Mistrzostwach Województwa w biegach prze?ajowych Micha? Konieczny zaj?? II miejsce, wcze?niej zdobywaj?c w tej konkurencji mistrzostwo Gminy i Powiatu.
Natomiast 10. pa?dziernika w Kluczborku odby?y si? fina?y wojewódzkie V Turnieju Orlika im. Donalda Tuska. A? trzy dru?yny z Dwójki zakwalifikowa?y si? do tego fina?u. Najlepszy wynik osi?gn?li ch?opcy z rocznika 2001 i m?odsi zajmuj?c II miejsce, IV miejsce zaj??y dziewcz?ta z rocznika 2003 i m?odsze, natomiast V miejsce zaj?li ch?opcy z Akademii Pi?karskiej przy PSP Nr 2. Wszystkie dru?yny w drodze do fina?u wojewódzkiego zdoby?y mistrzostwo Gminy Olesno oraz wygra?y rozgrywki w turnieju eliminacyjnym pó?fina?u województwa. Gratulujemy!
Czytaj całość…
 
Organizacja pracy w dniu 14.10.2014
Autor: Administrator   

Zapoznaj si? z organizacj? pracy szko?y w dniu 14 pa?dziernika 2014r.- zapraszamy na nasz? stron? na facebooku https://www.facebook.com/ZSnr2

 

 
Wymiana m?odzie?y...
Autor: Administrator   
W dniach 12-20 wrze?nia 2014r. uczniowie naszego gimnazjum wraz z dwoma absolwentami uczestniczyli w wymianie m?odzie?y ze szko?? w Arnsbergu. M?odzie? zna?a si? z ubieg?ego roku, kiedy to m?odzi Niemcy odwiedzili Olesno. Wszyscy niecierpliwie czekali na wyjazd. Gdy autobus po 17 godzinach w ko?cu dotar? na miejsce, uczniowie obydwu szkó? padli sobie w ramiona.
Czytaj całość…
 
Konkurs fotograficzny
Autor: Administrator   
W imieniu Muzeum Wsi Opolskiej zapraszamy do udzia?u w XIX Konkursie Fotograficznym "Zabytkowa architektura wsi opolskiej - 2014". W konkursie mo?e wzi?? udzia? ka?dy autor, który dostarczy nie mniej ni? 3 i nie wi?cej ni? 10 zdj?? wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-bia?ej lub barwnej. format odbitek nie mo?e by? mniejszy ni? 148x210 mm (A5) i nie wi?kszy ni? 210 x 297 mm (A4).
Czytaj całość…
 
Zebrania rodziców
Autor: Administrator   
TERMINY ZEBRA? RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
16, 17, 18 wrze?nia 2014
25, 26, 27 listopada 2014
3, 4, 5 lutego 2015
28, 29, 30 kwietnia 2015

Zebrania odbywaj? si? wg harmonogramu:

I dzie? 1600 klasy I PSP ; 1700 klasy IV PSP; 1800 klasy I PG
II dzie? 1600 klasy II PSP ; 1700 klasy V PSP; 1800 klasy II PG
III dzie? 1600 klasy III PSP ; 1700 klasy VI PSP; 1800 klasy III PG
 
WITAJ SZKO?O
Autor: Administrator   

W tym roku szkolnym nauk? w szkole podstawowej rozpocz?lo 92 uczniów, natomiast w gimnazjum 55 uczniów. Podczas uroczystej inauguracji obecni byli: Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, skarbnik Gminy Olesno Jan Jaskólski oraz przewodniczacy Rady Rodziców Andrzej Krzywo?.
Najm?odszym pan Burmistrz wr?czy? wyprawki szkolne.
Wszystkim uczniom ?yczymy wielu osi?gni?? naukowych i sukcesów w nowym roku szkolnym.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 29 - 35 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno