W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Egzamin Gimnazjalny 2009
Autor: Administrator   

W ?rod? 22.04.2009 uczniowie klas trzecich gimnazjum pisali egzamin gimnazjalny sprawdzaj?cy ich wiedz? humanistyczn?. W czwartek 23.04.2009 uczniowie b?d? pisa? drug? cz??? egzaminu - test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w pi?tek 24.04.2009 trzeci? - test z j?zyka obcego.

Egzamin z wiedzy humanistycznej rozpocz?? si? o godz. 9 i trwa? dwie godziny. Wszyscy uczniowie w Polsce pisali taki sam test. Zakodowane prace sprawdza? b?d? egzaminatorzy z okr?gowych komisji egzaminacyjnych. Z ka?dej cz??ci mo?na uzyska? 50 punktów.

Czytaj całość…
 
ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
Autor: Dyrekcja ZSD   

W dniach 25 – 26 marca 2008r. o godz. 15:00-18:00 odbywaj? si? zapisy uczniów do klas pierwszych.

Oferujemy dzieciom mo?liwo?? nauki w profilach:
- profil dwuj?zyczny - nauka j. niemieckiego jako obowi?zkowego realizowanego równie? w ramach zaj?? zintegrowanych oraz obowi?zkowy j. angielski
- profil z j. angielskim - w profilu tym nie prowadzi si? nauczania dwuj?zycznego, lecz j. niemiecki wyst?puje jako obowi?zkowy przedmiot nauczania.
- profil z j. niemieckim – w profilu tym nie prowadzi si? nauczania dwuj?zycznego, lecz j. niemiecki wyst?puje jako obowi?zkowy przedmiot nauczania.
- profil podstawowy z nauczaniem j?zyka obcego ( j?zyk obcy wprowadzany jest od kl. IV)

Czytaj całość…
 
Projekt "Aktywny w szkole - Aktywny w ?yciu"
Autor: Bo?ena Witych   

Nasze gimnazjum jako jedyne w powiecie zakwalifikowa?o si? do udzia?u w projekcie „Aktywny w szkole – aktywny w ?yciu” realizowanym przez Uniwersytet ?l?ski, a wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Bierze w nim udzia? 80 szkó? z terenu czterech województw: ?l?skiego, ma?opolskiego, ?ódzkiego i opolskiego. Bud?et projektu wynosi 43 mln z?., zadania realizowane b?d? do pa?dziernika 2012 roku.

Czytaj całość…
 
Terminy Zebra? z Rodzicami
Autor: Administrator   

Terminy wywiadówek semestralnych:

03.02.2009r. - wtorek 04.02.2009r. - ?roda 05.02.2009r. - czwartek
godz. 1600 - klasy I PSP
godz. 1700 - klasy IV PSP
godz. 1800 - klasy I PG
godz. 1600 - klasy II PSP
godz. 1700 - klasy V PSP
godz. 1800 - klasy II PG
godz. 1600 - klasy III PSP
godz. 1700 - klasy VI PSP
godz. 1800 - klasy III PG

 
Plany Lekcji na II semestr
Autor: Administrator   

Uwaga od poniedzia?ku 2 lutego obowi?zuje nowy plan lekcji na II semestr roku szkolnego 2008/2009.

Nowe, poprawione plane znajduj? si? ju? na stronie szko?y.

 
NASI UCZNIOWIE-MISTRZAMI WOJEWóDZTWA
Autor: Administrator   

Dru?yna pi?karska naszego gimnazjum, trenowana przez p.Zbigniewa Bieniasa, po raz drugi wywalczy?a tytu? mistrza Opolszczyzny. Fina? Mistrzostw Województwa Szkó? Gimnazjalnych rozegrano w poniedzia?ek 12 stycznia br. w hali ZSD w Ole?nie.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 344 - 350 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno