W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
Autor: Dyrekcja ZSD   

W dniach 17 – 18 marca 2008r. o godz. 15:00-18:00 odbywaj? si? zapisy uczniów do klas pierwszych

Oferujemy dzieciom mo?liwo?? nauki w trzech profilach:
- profil dwuj?zyczny - nauka j. niemieckiego jako obowi?zkowego realizowanego równie? w ramach zaj?? zintegrowanych oraz obowi?zkowy j. angielski
- profil z rozszerzonym j. niemieckim – w profilu tym nie prowadzi si? nauczania dwuj?zycznego, lecz j. niemiecki wyst?puje jako obowi?zkowy przedmiot nauczania. W profilu tym odbywa si? równie? nauczanie j. angielskiego.
- profil podstawowy z nauczaniem j?zyka obcego ( j?zyk obcy wprowadzany jest od kl. IV)

Czytaj całość…
 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Autor: Dyrekcja ZSD   

KLASY I-III GIMNAZJUM
poniedzia?ek-10 marca 2008 / wtorek-11 marca 2008

  • 800 zbiórka w szkole, sprawdzenie obecno?ci
  • 810 przej?cie do ko?cio?a Bo?ego Cia?a pod opiek? wychowawców klas lub wyznaczonych nauczycieli
  • 830 Msza ?wi?ta i kazanie
  • Po mszy ?wi?tej Uczniowie udaj? si? do domu lub pod opiek? nauczycieli wracaj? do ?wietlicy szkolnej
Czytaj całość…
 
Konsultacje
Autor: Administrator   

W ?rod? 05 marca zapraszamy rodziców na comiesi?czne konsultacje, które odbywaj? si? w godzinach 1530–1700. Nauczyciele dy?uruj? w salach wg grafiku znajduj?cego si? na tablicy og?osze?.

 
Ferie zimowe 2008
Autor: Dyrekcja ZSD   
Ferie zimowe 2008 w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych
data forma realizacji godziny opiekun uwagi
11.02.2008 poniedzia?ek

1. Otwarty turniej sto?owy

2. Zabawy z j?zykiem niemieckim

10.00-14.00

10.00-14.00

mgr Z. Bienias

mgr A. ?urek

PSPnr3

PG nr 2

12.02.2008 wtorek

1. Koszykówka ch?opcy/dziewcz?ta PG
2. Wyjazd do Parku Wodnego-Tarnowskie Góry (3 autokary)

10.00-14.00

wyjazd 10.30

 

mgr M.Cierpucha

G.Ko?ecka, J.Miarka, B.Sznajer–Ma?ecka,
A.?urek, K.Gajecka, T.Grajcar,
J.Smyk, Z.Janicki, R.Wo?niak

PSPnr1

ZSD

 

 


13.02.2008 ?roda 1.Otwarty turniej tenisa sto?owego ch?opcy/dziewcz?ta(PSP)
2. J?zyk niemiecki w Internecie
10.00-14.00

10.00-13.00
mgr B.Sznajder-Ma?ecka

mgr A.?urek
PSPnr3

PG nr2
14.02.2008 czwartek 1. Halowa pi?ka no?na ch?opcy (PSP)
2. Zaj?cia komputerowe

10.00-14.00

10.00-13.00

mgr Arkadiusz Panek

mgr Bo?ena Witych

PSPnr2
Czytaj całość…
 
NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W I SEMESTRZE
Autor: Administrator   

Szko?a Podstawowa

 

Gimnazjum

Micha? Wi?niewski kl. Vc 5,46
Dominika Kansik kl. Vc 5,28
Emilia Scheffler kl. Vc 5,28
Marta Kierat kl.IVc 5,17
Amadeusz W?óczyk kl. IVa 5,16
Patrycja Zwoli?ska kl. Vb 5,15
Bartosz Banasik kl. Vc 5,15
  Joanna Górska kl. IIIa 5,47
Katarzyna Weso?owska kl. IIIb 5,27
Martyna Ja?czyk kl. IIId 5,25
Zuzanna Korzekwa kl. IIIc 5,19
Paulina Prochota kl. IIIa 5,13
Katarzyna Ma?ycha kl. IIIb 5,13
Justyna Wo?ny kl. IIIa 5,13

Gratulujemy wszystkim wspania?ych wyników w nauce. ?yczymy dalszych sukcesów! Powodzenia w drugim pó?roczu!

 
Najlepsi w PG
Autor: Gabriela Kansik   

Uczniowie gimnazjum wyró?nieni w nauce – I semestr roku szkolnego 2007/2008
Klasa I a
Aldona Gajek 5,06
Kinga Opolony 4,88
Anna Ceglarek 4,81

Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 379 - 385 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno