W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Spotkanie z rodzicami dzieci przyj?tych do klasy I
Autor: Dyrekcja PSP   
Dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej Nr 2
im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie informuje,
?e spotkanie z rodzicami dzieci przyj?tych do klasy I na rok szkolny 2014/2015
odb?dzie si? w atrium szko?y dnia 12 czerwca 2014r o godz. 1700
 
Nasi uczniowie czwart? dru?yn? w województwie ...
Autor: Administrator   
Dnia 14 maja 2013 r. odby?y si? w Ole?nie Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli za zadanie wykaza? si? wiedz? i umiej?tno?ciami z zakresu pierwszej pomocy, podejmuj?c dzia?ania ratuj?ce zdrowie i ?ycie w trakcie zapozorowanych zdarze?, a tak?e rozwi?za? test pisemny. W kategorii szkó? gimnazjalnych wygra? zespó? Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Ole?nie, dzi?ki czemu zakwalifikowa? si? do etapu wojewódzkiego.
Czytaj całość…
 
Europejskie S?oneczne Dni
Autor: Administrator   

26 maja 2014 r. w ramach Europejskich S?onecznych Dni odby?y si? prelekcje dla uczniów gimnazjum nt. „Odnawialnych ?róde? energii”. Prelekcje prowadzili wyk?adowcy z Politechniki Opolskiej: dr in?. Stanis?aw Anweiter, prof. dr hab. in?. Roman Ulbrich oraz przedstawiciele firmy Windprojekt.

Czytaj całość…
 
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Autor: Administrator   
16 maja 2014 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu przy ul. Wroc?awskiej 158 odby?a si? uroczysta gala podsumowuj?ca tegoroczn? edycj? Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w województwie opolskim. Na gali obecni byli m.in.: pani Halina BilikOpolski Kurator O?wiaty oraz pan Rafa? Rippel – Opolski Wicekurator O?wiaty. Wr?czono nagrody oraz dyplomy laureatom poszczególnych konkursów, a ich rodzicom i nauczycielom przygotowuj?cym ich do konkursów podzi?kowania i gratulacje. W?ród nagrodzonych laureatów znalaz?y si? dwie uczennice naszego gimnazjum tj. Paulina ?wita?alaureatka Wojewódzkiego Konkursu J?zyka Niemieckiego oraz Magdalena Skoczylas - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, które odebra?y nagrody i gratulacje z r?k Opolskiego Kuratora O?wiaty pani Haliny Bilik. Serdecznie gratulujemy!!!
Czytaj całość…
 
Oleska "Dwójka" bezkonkurencyjna
Autor: Administrator   
Wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu J?zyka Niemieckiego Sprachdoktor przypiecz?towa?y tegoroczne pasmo sukcesów oleskiej „Dwójki” na niwie j?zykowej. W konkursie wzi??y udzia? 252 szko?y z ponad 5 tys. uczestników. Pierwsze i drugie miejsce w kraju w swoich kategoriach wiekowych zaj?li uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr2 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie tj. Paulina ?wita?a z klasy IIIa oraz Dominik Flak z klasy IIa. Nagrod? w konkursie jest tygodniowy obóz naukowy w Serpelicach.
Czytaj całość…
 
Zebrania rodziców
Autor: Dyrekcja ZS Nr 2   
W dniach 6 - 8 maja 2014 odbed? sie spotkania rodziców
z wychowawcami klas


06.05.2014r. - wtorek
-klasy pierwsze PSP, godzina 1600
-klasy czwarte PSP, godzina 1700
-klasy pierwsze gimnazjum, godzina 1800

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 50 - 56 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno