W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
?yczenia Wielkanocne
Autor: Administrator   
 
Zarz?dzenie Nr 11/2014
Autor: Dyrekcja ZSD   
Zarz?dzenie Dyrektora Zespo?u Szkó? Nr 2 w Ole?nie z dnia 16.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia post?powania rekrutacyjnego do PSP Nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie
 
Mistrzowie ortografii
Autor: Administrator   
11 kwietnia 2014 r. w PSP nr 3 w Ole?nie odby? si? XVIII Turniej Ortograficzny Miast Lubliniec - Olesno.
Jego zwyci?zcami w kategorii klas pi?tych i szóstych okazali si? uczniowie PSP nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie: Iga Wawrzyniak z klasy V a i Kamil Pietrasz z klasy VI c. Doskonale poradzili sobie z trudnym dyktandem w j?zyku polskim, wykazuj?c si? znajomo?ci? zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Kamil ju? po raz trzeci staje na podium tego konkursu.
Czytaj całość…
 
Recytatorskie sukcesy naszych uczennic
Autor: Administrator   
Dnia 09.04.2014r. w Miejskim Domu Kultury w Ole?nie odby? si? XVI Gminny Konkurs Recytatorski dla Dzieci Szkó? Podstawowych i Gimnazjalnych. NASZE UCZENNICE ZAJ??Y WYSOKIE LOKATY

W kategorii klas I – III :
II miejsce Wiktoria Jendrszczok z klasy II b
wyró?nienie – Oliwia Latocha z kl. III b
W kategorii klas IV – VI :
II miejsce Wiktoria Imio?czyk z kl. V a

Czytaj całość…
 
Szkolne Konkursy Wiedzy o Janie Paw?e II
Autor: Administrator   
W zwi?zku z kanonizacj? B?. Jana Paw?a II, która odb?dzie si? w dniu 27.04.2014r. zapraszamy uczniów Zespo?u Szkó? Nr 2 w Ole?nie do udzia?u w szkolnych konkursach:

1. Dla klas I – III PSP konkurs plastyczny pt. „Nasz Przyjaciel Papie? Jan Pawe? II”. Format A4, technika dowolna. Prace nale?y odda? do 23.04.2014r. u wychowawcy. Odpowiedzialna za konkurs p. Anna Garbaczok.

2. Dla klas IV – VI PSP, pt. „Papie? Jan Pawe? II – Przyjaciel M?odych”. Konkurs odb?dzie si? 23 kwietnia 2014r. Odpowiedzialna za konkurs p. Genowefa Ciach.

3. Dla klas I – III Gimnazjum w formie wypracowania na jeden z powy?szych tematów (do wyboru):
Czytaj całość…
 
Wiosenny Turniej Ta?ca....
Autor: Administrator   

W dniu 24 marca odby? si? w naszej szkole Wiosenny Turniej Ta?ca o Puchar Dyrektora PSP nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej. Jury wy?oni?o zwyci?zców poszczególnych kategorii.
Uczniowie Klas I-III PSP

Kategoria: solo
1.Joanna Pietruska, I b
2.Aneta Grabi?ska, III a, Karolina Lorek, III b
3.Jakub Zwoli?ski, I a

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 57 - 63 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno