W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Galeria

  Jase?ka 2011 w ZSD

... w obiektywie profesjonalisty

  Jase?ka 2011 - wyst?py uczniów

Zdj?cia wykonane przez uczennice naszego gimnazjum

  Kiermasz ?wiateczny 2011

Zdj?cia wykonane przez uczennice i nauczycieli ZSD

  Przygotowania do kiermaszu Jase?ka 2011

Zdj?cia wykonane przez uczennice i nauczycieli naszego gimnazjum

  Wycieczka do ?odzi - wiosna 2011

Wycieczka uczestników projektu "Aktywny w szkole- aktywny w ?yciu". Finansowana ze ?rodków Unijnych.

  Dyskoteka luty 2011

...karnawa? 2011

  Jase?ka 2010

Projekt Jase?ka w szkole, przygotowany przez uczniów i nauczycieli przy wspó?udziale i pomocy rodziców. Przedstawienie przygotowali uczniowie pod opiek? p. Dagmary Staniszewskiej.

  Andrzejkowe wró?by 2010

... z przymru?eniem oka ;-)

  Wycieczka do Wis?y - jesie? 2010

Wycieczka uczestników projektu "Aktywny w szkole- aktywny w ?yciu"

  Przedstawienie po?wi?cone ksi??nej Jadwidze ?l?ski

Przedstawienie w wykonaniu uczniów naszej szko?y, przygotowane pod opiek? p. Dagmary Staniszewskiej i p. Ewy Wiechy-Jung z okazji nadania imienia naszej szkole.

  Uroczysta Msza ?wi?ta 15.10.2010 - nadanie imienia
  Nadanie imienia naszej szkole

Uroczyste nadanie imienia ksi??nej Jadwigi ?l?skiej PSP nr 2 Dwuj?zycznej i PG nr 2 Dwuj?zycznemu - 15 pa?dziernika 2010 roku.

  Prezentacje kandydatów na patrona szko?y

ZSD Olesno

  Spektakl "Stop cyberprzemocy"

ZSD Olesno

  Dzie? Ziemi 2010

ZSD Olesno

  Jase?ka raz jeszcze

... w obiektywie profesjonalisty

  Jase?ka 2009

Jase?ka 2009

  Miko?ajki 2009

Miko?ajki 2009

  Wró?by andrzejkowe

Wró?by andrzejkowe

  Dyskoteka andrzejkowa PG

Dyskoteka andrzejkowa PG

  Dyskoteka andrzejkowa PSP

Dyskoteka andrzejkowa PSP 2009

  Apel z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci

Apel z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci

  Dzie? Edukacji Narodowej i ?lubowanie pierwszoklas

Dzie? Edukacji Narodowej i ?lubowanie pierwszoklasistów

  Dyskoteka z okazji Dnia Ch?opca

Dyskoteka z okazji Dnia Ch?opca z udzia?em go?ci z Niemiec

  Inauguracja roku szkolnego 2009/2010

Inauguracja roku szkolnego 2009/2010

  2009

Rok szkolny 2008/2009

  2008

Rok szkolny 2007/2008

  2007

Rok szkolny 2006/2007

Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno