W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice
Wyprawka szkolna
Autor: Dyrekcja ZSD   
Dyrekcja Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie informuje, ?e zgodnie z uchwa?? Rady Ministrów z dnia 25.05.2011r w sprawie szczegó?owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr?czników - „Wyprawka szkolna” istnieje mo?liwo?? z?o?enia wniosku o dofinansowanie zakupu podr?czników na rok szkolny 2011/2012 dla uczniów klas I-III szko?y podstawowej, klasy III gimnazjum oraz dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kszta?cenia specjalnego. Druki wniosków mo?na pobra? w sekretariacie szko?y lub na stronie internetowej szko?y www.zsd.mojeolesno.pl. Termin sk?adania wniosków do: 05 wrze?nia 2011r.
 
Zakup podr?czników i cwicze?
Autor: Administrator   
W dniach 01.09.2011r (czwartek) i 02.09.2011r (pi?tek) mo?na dokona?
zakupu podr?czników i ?wicze?

obowi?zuj?cych w roku szkolnym 2011/2012
w godz. 800-1600(segment B, parter)
 
Zako?czenie roku szkolnego
Autor: Dyrekcja ZSD   
Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2010/2011
w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie odb?dzie si?
22 czerwca 2011r.
dla klas I – III szko?y podstawowej o godz. 900 (atrium)
dla klas IV – VI szko?y podstawowej o godz. 900 (sala sportowa)
dla uczniów klas I – II gimnazjum o godz. 1000 (atrium)
 
Szkolny wykaz podr?czników
Autor: Administrator   
Szkolny zestaw podr?czników wykorzystywanych w procesie dydaktycznym
w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie w roku szkolnym 2011/2012


pobierz plik PDF
 
Zmiana terminu konsultacji
Autor: Dyrekcja ZSD   

Informujemy, ?e konsultacje dla rodziców zaplanowane na 1 czerwca odb?d? si? 25 maja 2011. Zmiana terminu jest konieczna ze wzgl?du na fakt, ?e w pierwszym tygodniu czerwca bardzo du?a grupa nauczycieli uczestniczy w wycieczkach szkolnych.
Dzi?kujemy za wyrozumia?o??.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 72 z 103
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno