W galerii

 

 

 

 

Patron
... szko?a im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej
Autor: Ewa Cicho?   
?WI?TA JADWIGA KSI??NA ?L?SKA
Ta nietuzinkowa kobieta, ksi??na i ?wi?ta, Matka Piastów, patronka ?l?ska i pojednania narodu polskiego i niemieckiego przysz?a na ?wiat w Bawarii na zamku w Andeks ok. 1174 lub 1178 r. jako córka hrabiego Andeks Bertolda IV i Agnieszki z rodu Wettinów. Ojciec jej Bertold nale??c do bliskiego otoczenia cesarza rzymskiego narodu niemieckiego, Fryderyka I Rudobrodego (Barbarossy), bra? udzia? w jego licznych wyprawach wojennych. Za to w 1180 r. od cesarza otrzyma? tytu? ksi?cia Meranii, Kroacji i Dalmacji. Podczas chrztu córka Bertolda i Agnieszki otrzyma?a staroniemieckie imi? Hadewigis (Hedwig) po babce Hedwig von Dachau. S?owo Hedwig (Jadwiga) pisane te? Hethwigis znaczy "walcz?ca”.
Kiedy Jadwiga mia?a pi?? lat, rodzice oddali j? do znanego i bogatego opactwa panien benedyktynek w klasztorze Kitzingen oko?o Würzburga. W nim przez siedem lat naby?a umiej?tno?ci pisania, czytania i rozumienia powszechnie wówczas u?ywanej ?aciny, sztuk? pisania po??czon? z iluminowaniem przepisywanych r?cznie ksi?g. Pozna?a te? muzyk? i ?piew ko?cielny, ró?ne umiej?tno?ci praktyczne, jak prowadzenie gospodarstwa domowego, robót r?cznych czy piel?gnowania chorych. Posiad?a wiedz? z zakresu uprawy zió? leczniczych, robienia ma?ci, plastrów i nalewek.
Czytaj całość…
 
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno