W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Zebrania z rodzicami
Autor: Administrator   
W dniach od 8 do 10 wrze?nia odbywaj? si? zebrania z rodzicami uczniów PSP i PG. Informacje o terminach zebra? przeka?? uczniom wychowawcy poszczególnych klas. Rodzice uczniów klas IV PSP i I PG rozpoczynaj? zebranie wspólnym spotkaniem w sto?ówce szkolnej. Po krótkim powitaniu przez dyrekcj? szko?y zostan? przedstawieni nauczyciele ucz?cy w tych klasach, pó?niej rodzice wraz z wychowawcami udaj? si? na zebrania klasowe.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno