W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Dzie? walki z g?odem w ZSD
Autor: Administrator   
Dnia 16 pa?dziernika obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Walki z G?odem. Z tej okazji nasza szko?a zorganizowa?a sprzeda? ciasta. Do akcji w??czyli si? cz?onkowie szkolnego ko?a PCK, a tak?e piekarnia ‘’Rogalik’’. Ciasto sprzedawane by?o na 2 i 3 przerwie na sto?ówce szkolnej. Ka?dy móg? kupi? kawa?ek ciasta. Wypieki by?y pokrojone na kawa?ki, z których ka?dy kosztowa? 1z?. ??cznie zebrano 137 z?.
Pieni?dze zosta?y wp?acone do zarz?du rejonowego PCK. Dochód z tej akcji zostanie przeznaczony na paczki dla uczniów z najubo?szych rodzin naszej szko?y. Uwa?am ?e to bardzo dobry pomys?, i ?e organizowane s? takie akcje. Ka?dy z nas mo?e si? znale?? w takiej sytuacji. To bardzo mi?e, ?e kto? pami?ta o tych biedniejszych
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem SK PCK
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno