W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Dyrekcja ZS Nr 2
Dyrekcja

Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 2 w Ole?niemgr Jerzy Jeziorowskiwicedyrektorzy ds. dydaktyczno - wychowawczych

 
 

kl.I-VI Szko?y Podstawowej kl. I - III Gimnazjummgr Beata Sznajder-Ma?ecka mgr Cezary ?uczak

 

 

 

 

Dyrekcja szko?y w latach 1995-2009

mgr in?. Zbigniew M?zik – dyrektor (1995-2009)

wicedyrektorzy:
mgr Irena Schudy
mgr Gabriela Burzy?ska
mgr Anna Mysiakowska
mgr Joanna Chmielniak

 

 

 
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno