W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
PIKNIK W "DWÓJCE"
Autor: Administrator   
 
Opolska Karta Rodziny
Autor: Administrator   
 
Podr?czniki w roku szkolnym 2014/2015
Autor: Administrator   
Szkolny zestaw podr?czników wykorzystywanych w procesie dydaktycznym
w Zespole Szkó? Nr 2 w Ole?nie
w roku szkolnym 2014/2015
do pobrania w pliku PDF
 
Zakup podr?czników i ?wicze?
Autor: Administrator   
W dniach 26.06.2014r. (czwartek) i 27.06.2014r. (pi?tek) mo?na dokona? zakupu
podr?czników i ?wicze?
obowi?zuj?cych w roku szkolnym 2014/2015
w godz. 800 – 1600 (segment B, parter)
 
Podsumowanie akcji PCK
Autor: Ma?gorzata Skoczylas   
W tym roku szkolnym w ramach ogólnopolskiej akcji PCK „Gor?czka z?ota” nasza szko?a zebra?a ??cznie 52,120 kg z?otych monet. Powy?sza suma zosta?a przekazana Opolskiemu Zarz?dowi Okr?gowemu PCK w Opolu i b?dzie przeznaczona na pomoc materialn? dla dzieci i m?odzie?y.
A oto wyniki rywalizacji klasowej:

klasy I - III Szko?y Podstawowej

I miejsce kl.IIa – 7,125kg
II miejsce kl.IIb – 4,420kg
III miejsce kl.Ib – 3,480kg
Czytaj całość…
 
Zaj?cia integracyjne
Autor: Administrator   

Dnia 17 czerwca b.r. odby?y si? zaj?cia integracyjne uczniów klasy II b szko?y podstawowej z dzie?mi NPP "Stumilowy las" prowadzone przez pani? Barbar? ?akowsk?

Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 43 - 49 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno