W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Kolejny sukces z j?zyka niemieckiego
Autor: Administrator   
Znamy ju? wyniki Wojewódzkiego Konkursu J?zyka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum. W ?cis?ym finale o tytu? laureata zmaga?o si? 95 uczestników, spo?ród których komisja konkursowa wy?oni?a Paulin? ?wita?? – uczennic? Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej. Dzi?ki uzyskanemu tytu?owi laureatki Paulina zwolniona jest z j?zykowej cz??ci egzaminów gimnazjalnych. Przypominamy, ?e uczennica wygra?a ju? w tym roku szkolnym Wojewódzkie Dyktando z J?zyka Niemieckiego. Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!
 
Organizacja dnia 1 kwietnia 2014 (SPRAWDZIAN KLAS VI)
Autor: Administrator   

Klasy I – III PSP
Uczniowie przychodz? do szko?y na realizacj? projektu „Fascynuj?cy ?wiat Nauki i Technologii” w godzinach 9.00 – 12.00
Klasy IV – VI
Uczniowie klas IV i V przychodz? do szko?y na realizacj? projektu F?NiT w godzinach 10.30-13.30
Uczniowie klas VI w tym dniu przyst?puj? do sprawdzianu szóstoklasisty, a nast?pnie realizuj? zaj?cia w ramach projektu F?NiT w godzinach 10.30 – 13.30
Klasy I – III PG  Lekcje wg planu

 
Wojewódzki Konkurs Chemiczny - laureatka z "Dwójki"
Autor: Administrator   
Dnia 26 marca 2014r. odby? si? fina? Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum. Magdalena Skoczylas - uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie zaj??a I miejsce uzyskuj?c tym samym tytu? laureatki. Wygrana skutkuje zwolnieniem uczennicy z matematyczno-przyrodniczej cz??ci egzaminów gimnazjalnych. Serdecznie gratulujemy!
 
Mistrzyni ortografii i interpunkcji
Autor: Administrator   
W poniedzia?ek 24 marca 2014r. odby? si? fina? X Rejonowego Dyktanda, którego pomys?odawc? i organizatorem jest Powiatowy O?rodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Z rado?ci? informujemy, ?e tegoroczn? Mistrzyni? znajomo?ci zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w j?zyku polskim zosta?a Cathrin Joschko – uczennica trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie. Uczennica doskonale radzi sobie równie? z j?zykiem niemieckim, poniewa? w tym roku szkolnym uzyska?a ju? tytu? laureatki w ogólnopolskim konkursie literackim w j?zyku niemieckim „In der Sprache des Herzens”. Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!
 
DNI OTWARTE W NASZEJ SZKOLE
Autor: Administrator   

Czytaj całość…
 
DZIE? OTWARTYCH DRZWI
Autor: Administrator   
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 70 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno