W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice
WYPRAWKA SZKOLNA DLA UCZNIA
Autor: Dyrekcja ZSD   
    Pliki do pobrania:
    Druk nr 1 wniosku wraz z instrukcj?
    Druk nr 2 wniosku wraz z instrukcj? dla osób niepe?nosprawnych
Burmistrz Olesna zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegó?owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr?czników (Dz. U. z 2012, poz. 706) i Uchwa?? Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rz?dowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” informuje, ?e uczniom rozpoczynaj?cym w roku szkolnym 2012/2013 nauk? w klasach I-IV szko?y podstawowej oraz w klasie I szko?y ponadgimnazjalnej tj. w: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokszta?c?cym i technikum, mo?e by? udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podr?czników.
Czytaj całość…
 
Zako?czenie roku szkolnego 2011/2012
Autor: Dyrekcja ZSD   
Uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego 2011/2012
w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie

28.06.2012r. o godz.1300 – klasy III gimnazjum
29.06.2012r. o godz. 900 – szko?a podstawowa (kl. I-III –atrium, kl. IV-VI – sala gimnastyczna)
29.06.2012r. o godz. 1030gimnazjum
 
Zakup podr?czników i ?wicze?
Autor: Administrator   
W dniach 28.06.2012r. (czwartek) i 29.06.2012r. (pi?tek) mo?na dokona? zakupu podr?czników i ?wicze? obowi?zuj?cych w roku szkolnym 2012/2013 w godz. 800 – 1600 (segment B, parter)
Zakupu podr?czników dla uczniów klas I Publicznej Szko?y Podstawowej Nr 2 Dwuj?zycznej w Ole?nie mo?na dokona? na terenie szko?y w dniach 28.06.2012r. – 29.06.2012r. (segment B-parter)
w godz. 800 – 1600
 
Kiermasze ksi??ek u?ywanych
Autor: Administrator   
Kiermasze ksi??ek u?ywanych 26 – 28 czerwca 2012r.
26.06.2012r. (wtorek) w godz.1210-1420(podczas przerw)
27.06.2012r. (?roda) w godz. 1210-1420(podczas przerw)
28.06.2012r. (czwartek) w godz. 1210-1420(podczas przerw)
dla uczniów szko?y podstawowej i gimnazjum (segment A - I pi?tro)
 
Wykaz podr?czników na rok szkolny 2012/2013
Autor: Dyrekcja ZSD   
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 103
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno